top of page
  • Writer's pictureAnya Raben Schwartzberg

Under Ruinerne. Gaza' dødstal og informationskrigen.

I moderne samfund bør de etablerede medier spille en afgørende rolle i formidlingen af information og skabelsen af offentlig opfattelse. Det skal vække bekymring, når medierne ikke formår at informere på et passende niveau eller mangler evnen til at udstille visse grupper eller begivenheder korrekt. Når de etablerede medier fejler i at opfylde deres forpligtelse til objektivitet og nøjagtighed, kan det have dybtgående konsekvenser for samfundet som helhed. Et af de største problemer ved konsekvent misinformation er den potentielle forvrængning af virkeligheden.


Foto fra artikel.
FN' halverer dødstal fra Gaza.

I tilfælde af konflikter, som den mellem Israel og Hamas, kan unøjagtige eller ensidige rapporter føre til en skæv forståelse af begivenhederne og bidrage til polariseringen af samfundet. Når medierne ikke formår at give en sober fremstilling af begge sider af konflikten, underminerer de deres eget formål med at informere offentligheden. Desuden kan konstant misinformation underminere tilliden til medierne som institution.

Når folk gentagne gange udsættes for unøjagtige eller vildledende rapporter, begynder de at betvivle troværdigheden af de kilder, de engang stolede på. Dette vil føre til en general skepsis over for informationen, der præsenteres i medierne, og i værste fald til opblomstringen af alternative, ofte ekstreme, informationskilder.


Som tilliden til medierne svækkes, bliver det også sværere at skabe et fælles grundlag for debat og diskussion i samfundet. Uden etablerede og troværdige kilder til information risikerer vi at blive opdelt i separate ekkokamre, hvor forskellige grupper kun hører og tror på de oplysninger, der bekræfter deres allerede eksisterende holdninger. Dette forværre polariseringer og vanskeliggøre mulighederne for at finde fælles løsninger på samfundets udfordringer.


Når vi ser på specifikke eksempler, i Gaza-konflikten, understreger det behovet for omhyggeligt at vurdere og kritisk analysere de oplysninger, der præsenteres i medierne. Det er vigtigt at huske, at bag mange rapporter ligger der ofte politiske, ideologiske eller kommercielle interesser, som kan påvirke fortællingen. Derfor er det op til os som individer at være opmærksomme og kritiske over for den information, vi modtager, og søge efter flere perspektiver for at få et mere nuanceret billede af virkeligheden.De 10.000 "døde og savnede", som FN nu refererer til, antyder en skræmmende virkelighed: mennesker, der forsvinder uden spor, sandsynligvis begravet under ruinerne af de ødelagte bygninger. Denne situation rejser et væld af spørgsmål: Hvordan kan så mange mennesker forsvinde uden at efterlade sig spor? Hvem er ansvarlig for at sikre, at disse ofre identificeres og regnes med? Når man kigger på de dokumenterede dødstal, får man et glimt af den grufulde virkelighed bag konflikten:


  • 10.006 mænd

  • 4.959 kvinder

  • 7.797 børn

  • 1.924 ældre. 


Det er vigtigt at bemærke, at kategorien "børn" inkluderer personer op til 20 år gamle, hvilket rejser spørgsmål om, hvorvidt mange af disse unge faktisk var aktive deltagere i konflikten eller ofre for den. Man kan ikke udelukke, at de kæmpede sammen med Hamas eller andre jihadi-grupper. Så er man væsentligt tættere på de cirka 14.000 dræbte jihadister, som IDF taler om. En interessant observation er den næsten lige opdeling mellem mænd og kvinder blandt de dokumenterede døde.


Konsekvenserne af denne uklarhed og mangel på gennemsigtighed i Gaza er dybt foruroligende. Det rejser spørgsmål om, hvem der kan anses for at være ofre, og hvordan det skyldes at verden skal fodres med tal fra Hamas, som umiddelbart alle i området burde vide, ikke er en pålidlig kilde.


Denne situation viser tydeligt behovet for en uafhængig og gennemsigtig undersøgelse af konfliktens virkelighed og dens ofre. Det er kun ved at afsløre sandheden bag tallene, og ikke gøre os til forbrugere af terrorpropaganda. Vi skal som forbrugere stille krav til vores indtag og vores forhold til information; de etablerede medier skal kunne holdes til ansvar for den vedvarende anvendelse af Hamas' kilder og deres mangelfulde og manipulerede data.


State of Palestine

وزارة الصـحـــــــــــــــــ

ـــة ـــ

Ministry of Health

مركز عمليات الطوارئ الصحي

ة ـــ

Public Health Emergency Operation Center


تقرير وزارة الصحة 1-4-2024
.pdf
Download PDF • 1.48MB
70 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page