top of page

NGO'er og nødhjælp

NGO'er (ikke-statslige organisationer) spiller en afgørende rolle i at støtte forskellige formål og befolkningsgrupper rundt om i verden, og Palæstina er ingen undtagelse. Med et stort antal NGO'er, der opererer i dette område, er det afgørende at forstå deres rolle, indflydelse og aktiviteter. Mens antallet af NGO'er kan virke overvældende, har vi hos vores hjemmeside en dedikeret tilgang til at udforske og analysere disse organisationer. Vi henviser til NGO-Monitor, en anerkendt kilde med en omfattende database, der tilbyder saglig og  omfattende indsigt i NGO'ernes aktiviteter og deres indflydelse.

UNRWA 

Efter afsløringen af, at ansatte hos FN's Hjælpe- og Arbejderagentur for Palæstinensiske Flygtninge (UNRWA) deltog i mordet og kidnapningen af israelske civile under massakren den 7. oktober, har USA meddelt, at de vil omdirigere deres midler væk fra UNRWA. I stedet vil USA sende penge til andre FN-organer og ikke-statslige organisationer (NGO'er) i Gaza. Dette træk er blevet betragtet som forhastet, da det ignorerer, at problemer med terrorstøtte, tilskyndelse og antisemitisme er udbredt i hele økosystemet af FN-agenturer og NGO'er, der opererer i Gaza-striben og på Vestbredden.

Problemet er, at UNRWA, udover at yde sundhedspleje, uddannelse og anden humanitær bistand til palæstinensere, også engagerer sig i politisk fortalerarbejde. Dette arbejde, ofte rettet mod at delegitimere Israel og stille spørgsmål ved den jødiske stats ret til at eksistere, udføres i partnerskab med NGO'er og andre FN-agenturer.

UNRWA har samarbejdet med palæstinensiske NGO'er, herunder Al-Haq og Det Palæstinensiske Center for Menneskerettigheder (PCHR), for at udføre projekter om "fortalervirksomhed, overvågning og dokumentation af HR- og IHL-krænkelser" i Gaza og Vestbredden. Disse projekter fremsætter beskyldninger om "krigsforbrydelser" og "krænkelser af menneskerettighederne" og søger at få internationale organer og regeringer til at fordømme Israel. Inddragelsen af disse NGO'er er problematisk, da de leder anti-israelsk juridisk krigsførelse og søger at udnytte internationale domstole med grundløse påstande om israelsk forseelse.

Begge NGO'er, Al-Haq og PCHR, har forbindelser til terrororganisationen Folkefronten for Befrielse af Palæstina (PFLP). Den 8. oktober underskrev begge NGO'er en fælles erklæring, der beskriver Hamas' massakre som en "palæstinensisk væbnet gruppeoperation som reaktion på eskalerende israelske forbrydelser mod det palæstinensiske folk." UNRWA, sammen med resten af FN-systemet, tager ikke hensyn til grupper som Hamas, Islamisk Jihad eller PFLP og samarbejder ofte med eller ansætter personer med tilknytning til disse grupper.

Dette skaber et dilemma for UNRWA's donorer, da næsten alle regeringer, der finansierer UNRWA, forbyder økonomisk og anden støtte til palæstinensiske terrorister. Donor-regeringer er nødt til at kræve dybtgående reformer af UNRWA for at sikre, at organisationen strengt fokuserer på de reelle humanitære behov hos palæstinenserne og ikke tolererer tilskyndelse eller samarbejde med terrorgrupper. Reformer bør også omfatte forbedret tilsyn og gennemsigtighed for at sikre, at finansieringen bruges korrekt, og at der er konsekvenser. Der er behov for en grundlæggende gentænkning af hele det internationale system for bistand til palæstinenserne for at opnå varig fred og stabilitet i regionen.

Humanitær bistand

Humanitær hjælp, der omfatter mad, vand, medicinske forsyninger sendes til Egypten. Derfra sendes FN-hjælp til Gazastriben via Kerem Shalom, og resten sendes til Gaza via Rafah-overgangen i Egypten. En leveringskanal for humanitær bistand via Jordan er i drift. Mængden af humanitær bistand bestemmes blandt andet af de humanitære organisationers evne i Gazastriben til at absorberer hjælpen.

 

Røde Kors i Gaza

Røde Kors

Røde Kors er en schweiziske organisation blev grundlagt for 160 år siden som en neutral mellemmand i konflikter og for at besøge og hjælpe krigsfanger.Gennem årene er det blevet stærkt kritiseret af forskellige lande og organisationer for, hvad der opfattes som dets manglende indgriben eller bistand til dem, der er hårdest ramt af menneskerettighedskrænkelser. Mest bemærkelsesværdigt anses de for at have undladt at hjælpe det jødiske folk under Holocaust, på trods af at de har besøgt koncentrationslejre og haft forbindelser med nazistiske embedsmænd. Røde Kors har sågar en officielt undskyldning på deres hjemmeside.

I juni 2023, erklærede Ukraines præsident Volodymyr Zelensky organisationen for at være en moralsk fiasko midt i landets igangværende krig mod Rusland efter sidstnævntes invasion.


Den israelske rettighedsorganisation Shurat HaDin har indledt en retssag på 10 millioner shekel (næsten 2,8 millioner dollars) på vegne af 24 sagsøgere mod Den Internationale Røde Kors Komitæ.

Anklagen som er indgivet af Jerusalem District Court til det Genève-baserede ICRC for manglende handling i kølvandet på Hamas' massakre den 7. oktober og undlade at besøge og yde lægehjælp til gidslerne holdt af terrorgruppen.

Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke kritiserer ofte Israel uden at tage hensyn til den faktiske kontekst. De lægger skylden for konflikten primært på Israel og ignorerer ofte Hamas' rolle som aggressor. Selvom de erkender, at Israel ofte reagerer på angreb fra Hamas, undlader de at nævne Hamas' brug af civilbefolkningen som *kanonføde* under konflikterne. Desuden beskylder Mellemfolkeligt Samvirke Israel for blokaden af Gaza uden at nævne Egyptens deltagelse i blokaden. Deres krav om at ophæve blokaden overser også den reelle trussel, som Hamas udgør mod Israels sikkerhed.

Læger uden grænser

Læger uden Grænser (MSF, Læger Uden Grænser) er en meget magtfuld NGO med et årligt budget på over 2 milliarder euro. Den beskriver sig selv som en "international, uafhængig medicinsk humanitær organisation" og hævder, at den "iagttager neutralitet og upartiskhed i den universelle medicinske etiks navn." Læger uden Grænser afspejler "halo-effekten", der beskytter Læger uden Grænser og dets image som en stor og upartisk leverandør af humanitær bistand, og som et populært valg for velgørenhed i Gaza. CNN, NPR, Time, Vogue, United Way, Global Citizen og andre anbefaler MSF som en passende destination for donationer.

Men som det fremgår af Læger uden Grænsers politiske kampagner siden den brutale Hamas-massakre den 7. oktober, gælder dets erklærede forpligtelsesprincipper om "neutralitet og upartiskhed" ikke til Israel.

Læger uden Grænser har gentagne gange dæmoniseret Israel, ignoreret israelske ofre og slettet Hamas' massive krigsforbrydelser og ansvar for at gøre Gaza til en massiv underjordisk terrorbase. Læger uden Grænser afviste også gentagne gange, at Hamas var til stede på Gaza-hospitaler og hævdede, at "vi ikke har set nogen beviser for, at hospitalsbygningerne eller forbindelserne bliver brugt af Hamas som en militærbase." I stedet hævdede NGO'en, at Israel "angreb" sundhedsvæsenet.

Baseret på de omfattende beviser, som Israel har frembragt for Hamas' systematiske udnyttelse af Al-Shifa Hospital og andre medicinske faciliteter, er det umuligt, at Læger uden Grænsers personale og frivillige var uvidende om virkeligheden. Læger uden Grænsers tavshed er et forræderi mod medicinsk etik, gidslerne og de civile palæstinensere; ethvert medicinsk personale, der er involveret i at dække over disse aktiviteter, kan eventuelt stå over for et civilretligt og strafferetligt ansvar ved både nationale og internationale domstole.

Israels kollektive trauma

Myrdet Jødiske kvinde på en vej d. 7 Oktober

Traumaet fra angrebene den 7. oktober kan stadig mærkes i hele Israel. Familier sørger over de mere end 1.400 myrdede, og det anslås, at 135 mennesker stadig holdes som gidsler i Gaza. Omkring 200.000-250.000 israelere er pt. evakueret, hvor det var 500.000 i begyndelsen af krigen, herunder snesevis af samfund nær Gaza-striben og langs grænsen til Libanon, hvor øgede spændinger har ført til raketangreb. Der har været intense bestræbelser på at samle de tilgængelige data, især antallet af babyer, børn og ældre mennesker, der blev myrdet den 7. oktober.

 

Myndighederne har identificeret i alt 274 soldater og 859 ikke-soldater dræbt under det brutale overfald. Sidstnævnte tal omfatter 57 israelske politibetjente og 38 lokale sikkerhedsofficerer. Det er uklart, hvem af disse personer der var på vagt, da de blev dræbt. Data, der dækker de civile, der blev dræbt af de tusindvis af Hamas-terrorister og af nogle af de tusindvis af raketter, der blev affyret den dag mod israelske byer, afslører, at de omfatter to spædbørn.

 

  • 12 små-børn under 10 år.

  • 36 børn og unge fra 10 år -19.

  • 25 ældre over 80 år.

  • 42 børn blev kidnappet incl 2 babyer.

  • 19,407 pt. børn lider af fysiske og psykologiske traume.

Israel har også navngivet yderligere 15 civile og medlemmer af sikkerhedsstyrker som blev dræbt, og hvis rester er tilbageholdt af terrorister i Gaza-striben.

 

Der er 122 andre israelere og udlændinge, der i øjeblikket holdes som gidsler i Gaza som følge af angrebet den 7. oktober - hvoraf et ukendt antal er døde - efter at i alt 109 gidsler blev befriet af Hamas.

 

Et andet gidsel (en soldat) blev reddet af IDF-styrker, desuden fandt man 3 lig af dræbte gidsler, to civile og en soldat blev frigjort af de israelske tropper og returneret til Israel.

Yderligere syv israelere er i øjeblikket opført som savnet, og deres familier har ikke modtaget nogen information fra myndighederne om, hvorvidt de blev dræbt eller bortført. Et ukendt antal udlændinge er ligeledes ikke bekræftiget.

I midten af november var tallet omkring 100  der fortsat afventer identifikation på Shura patologiske center nær Tel Aviv, der vanskeligheder i processen, grundet af ligenes tilstand (forkullet). Myndighederne har endnu ikke givet en officiel oversigt over ofrene. Men Walla-nyhedssiden har offentliggjort data efter alder og køn for 756 af de myrdede civile, for hvilke der er tilgængelige oplysninger.

En af dem var en baby under et år - 10 måneder gamle Mila Cohen, dræbt sammen med sin far og bedstemor.

Ifølge data fra Haaretz blev en beduin kvinde i slutningen af sin graviditet skudt i maven, mens hun var på vej til hospitalet for at føde, lægerne prøvede på at redde barnet, men det lykkedes ikke.

Ifølge Whalla blev:

 

12 børn i alderen 1 til 9, 10 drenge og to piger myrdet af Hamas ved massakren.

Fra alders gruppen 10 til 19 år blev 36 myrdet.

Der var 161 ofre mellem 41 og 64 år - 102 mænd og 59 kvinder.

Walla rapportere, at 100 af ofrene var i alderen 65-80, herunder 69 kvinder og 31 mænd. Og 25 af ofrene var over 80 år - 18 mænd og syv kvinder.

Israel må anvende avancerede teknologiske metoder - herunder arkæologiske metoder til at lokalisere de savnede og identificere mere alvorligt lemlæstede eller brændte lig. Myndighederne håber snart at kunne bringe klarhed, både til familierne til deres stadigt forsvundne kære og til den brede offentlighed. Dette angreb er det værste angreb på israelske civile i landets historie.

Det skal nævnes, at Israel har ikke modtaget nogen hjælp til børnene, de evakuerede eller de mange soldater, der nu mister arme og ben. Hospitalerne og lægestaben arbejder på højtryk. Det har medført, at mange hjem og børn står uden deres far i hverdagen og lever i konstant angst for, om han kommer hjem, eller om Hamas kommer og slår dem ihjel. Tæt på 20.000 børn er registreret med fysisk og psykisk traume.

bottom of page