top of page

OVERBLIK

OM DJAG

Velkommen til DJAG - Danish Jewish Awareness Group. Vi er en dynamisk og engageret gruppe af både jøder og ikke-jøder, der har forenet vores kræfter i en fælles mission: At formidle og sprede en mere nuanceret og velinformeret forståelse af Israel og dets folk.Vi deler alle en lidenskab for at fremme dialog, forståelse og respekt mellem kulturer. Gennem en bred vifte af initiativer og formidlingsplaner stræber vi efter at udfordre stereotyper, skabe forbindelser og fremme et billede af Israel, der er bredere repræsentativt og korrekt.

Dead Sea

Mission

Vores mission er dybt forankret i vores danske værdier om frihed, mangfoldighed og inklusion. Vi tror på, at sand forståelse og respekt for andre kulturer og samfund begynder med frihed til at omfavne og udforske forskellighed. Som en dansk gruppe er vi stolte af vores åbne og tolerante samfund, der fejrer forskellighed og opmuntrer til åben dialog. Derfor er vores mission hos DJAG, ikke kun at sprede oplysning og forståelse om Israel, men også at fremme de danske værdier om frihed og respekt for alle mennesker, uanset baggrund eller tro.

Waves

Vision

Vores vision hos DJAG, er at være et stærkt modspil til dehumanisering og fordomme ved at skabe et rum, hvor forskelligheder hyldes og respekteres. Vi tror på, at ethvert individ har ret til at blive set og hørt uden frygt for diskrimination eller fordomme. Derfor stræber vi efter at skabe et inkluderende fællesskab, hvor forskellige perspektiver og holdninger mødes med åbenhed og forståelse. Vores vision er at være et aktiv i et samfund, hvor mangfoldighed ses som en styrke, og hvor alle kan trives og bidrage på lige vilkår. 

Image by Shai Pal
bottom of page